Transuniverse Forwarding werkt aan meer welzijn op het werk

Burn- of bore out, stress, depressie zijn helaas thema’s die veelvuldig in de media aan bod komen. Het aantal en de duur van de afwezigheidsdagen stijgt, waardoor een preventief psychosociaal welzijnsbeleid zich dan ook oplegt.  “Transuniverse Forwarding neemt daarin het voortouw. Ons bedrijf gaat verder dan wat de wet voorschrijft”, zegt HR manager Valérie Van Haver.

Wanneer een job niet langer energie geeft maar energie kost, dreigt het een bron te worden van mentale problemen. De welzijnswet verplicht werkgevers daarom oog te hebben voor psychosociale belasting van hun werknemers. Om de eventuele risico’s binnen Transuniverse in kaart te brengen, hebben we samen met het preventie- en welzijnsbedrijf IDEWE gekozen om een ‘risicoanalyse psychosociale aspecten’ uit te voeren. In november zullen zowel de bedienden als de arbeiders een vragenlijst krijgen, die in alle vertrouwelijkheid door IDEWE behandeld zal worden.

Daarbij komen zowel de ‘vijf A’s” aan bod als de ‘welzijnsindicatoren’. De vijf A’s hebben betrekking tot Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsorganisatie. Daaruit zal blijken wat vandaag goed loopt en wat minder goed verloopt. De welzijnsindicatoren brengen zowel positieve factoren aan het licht (zoals tevredenheid, blijfintentie enzovoort) als negatieve signalen (agressie, discriminatie, stress, ziekteverzuim, burn-out,…).

“Op basis van deze analyse willen wij binnen het bedrijf een beleid ontwikkelen dat aandacht vestigt op het psychosociaal welzijn op de werkvloer, zodat elke werknemer zich goed voelt. Dat weerspiegelt zich dan automatisch in de verzuimcijfers, tevredenheid én productiviteit van de collega’s.  Eens de resultaten van de analyse van IDEWE aan het personeel gecommuniceerd zijn, gaan we een werkgroep opstarten om een specifiek actieplan op te stellen”, zegt Valérie Van Haver.

play_circle_filled

Omhoog