Cookie statement website Transuniverse

Partijen

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Transuniverse’: Transuniverse Forwarding NV, Transuniverse Group NV, Intercargo Logistics NV en Transuniverse France SRL.

‘Gebruiker’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Transuniverse via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

Definitie

Een cookie is een klein tekst- of cijferbestandje dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op bezochte webpagina’s wordt gebruikt. Deze cookies zorgen enerzijds ervoor dat het gebruik van onze website voor de bezoeker gemakkelijker wordt en anderzijds laten cookies ons toe statistieken te maken op basis van bepaalde informatie. Hierdoor is Transuniverse in de mogelijkheid deze website steeds te verbeteren.

Soorten cookies

Google Analytics:

  • _gat verminderd enkel het aantal aanvragen naar Google Analytics. De bewaartermijn is 1 minuut.
  • _ga cookie is om gebruikers te onderscheiden. De bewaartermijn is 2 jaren.
  • _gid cookie is om gebruikers te onderscheiden. De bewaartermijn is 1 dag.

Laravel:

  • Laravel genereert automatisch een CSRF “token” voor elke actieve gebruikerssessie die wordt beheerd door de toepassing. Dit token wordt gebruikt om te controleren of de geverifieerde gebruiker daadwerkelijk degene is die de aanvragen naar de toepassing doet. Laravel slaat het huidige CSRF-token op in een XSRF-TOKEN-cookie die bij elke reactie wordt gevoegd die door het kader wordt gegenereerd. De bewaartermijn is 1 minuut.

Uw recht op toegang tot gegevens en op verzet

Volgens de wetgeving heeft de gebruiker het recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Transuniverse over die gebruiker bewaart, met inbegrip van de informatie verzameld door cookies. Vragen of aanvragen worden gericht aan privacy@transuniverse.be.

Van zodra de gebruiker de website van Transuniverse bezoekt, geeft die de toelating om dergelijke cookies op het systeem te plaatsen. Dit kan worden gewijzigd door de browserinstellingen aan te passen en in te stellen dat cookies moeten worden geweigerd:

  • Surfen in incognitomodus
  • “Niet volgen” in de browser inschakelen
  • Gebruik maken van een tool om Google Analytics te blokkeren, meer info op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Via specifieke instellingen van de browser, meer info kan gevonden worden in het help menu van de browser