Normen en waarden als leidraad voor onze relaties

In het kader van de duurzaamheidsstrategie van Transuniverse hebben we de ‘normen en waarden’ gedefinieerd die ons bedrijf kenmerken. Ze beïnvloeden immers niet alleen hoe wij als onderneming worden waargenomen door onze medewerkers én klanten, ze dragen ook bij aan de goede werking ervan.

 

Normen zijn ongeschreven regels over hoe je je hoort te gedragen. Waarden zijn de achterliggende idealen die als waardevol worden aangeduid, als persoon of als bedrijf. Door ze te definiëren kunnen we meer consistentie in gedrag en besluitvorming bereiken. Zo dragen deze normen en waarden bij aan een betere werksfeer binnen het bedrijf én aan een solide vertrouwensrelatie met de klanten en partners. Deze normen en waarden dienen als leidraad in onze handelingen met onze partners (medewerkers en dienstenleveranciers) en onze klanten. Hun nut is dus zowel intern als extern.

 

Welke zijn de normen en waarden die Transuniverse kenmerken?

Flexibel zijn is écht typerend voor ons bedrijf, zowel intern (naar de werknemers toe) als extern (naar de klanten toe). Dit is onze kernwaarde.

 

Resultaatgericht zijn is onontbeerlijk voor het behalen van kwaliteit. Daarom zijn kennis en expertise belangrijk, maar ook het investeren in opleidingen. Dat is ook van belang is om de synergie tussen de verschillende afdelingen te bevorderen.

 

Respectvol Begrip voor situaties en meningen waarborgen een efficiënt teamwerk en een betere communicatie met de medewerkers, de partners en de klanten.

 

Toegewijd zijn impliceert niet alleen betrokkenheid maar ook het nemen van verantwoordelijkheid.

 

Open (van geest) zijn zorgt voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en laagdrempeligheid. Dit is kenmerkend voor een familiaal bedrijf als het onze.

 

play_circle_filled

Omhoog