Nieuwe startdatum Fase 5 van NCTS

De invoering van NCTS P5 (Fase 5) start op 30 maart 2024. De FOD Financiën liet ons weten dat de transitieperiode, die op 29 november 2023 moest ingaan, iets wordt opgeschoven om zeker te zijn dat de functionaliteiten goed werken. Die transitieperiode zal op 30 juni 2024 eindigen. Alle stakeholders moeten dus tegen dan de overschakeling gemaakt hebben.

 

Het NCTS (New Computerized Transit System) regelt de transitaangiften voor goederen in doorvoer binnen de Europese Unie. Dat moet grondig worden bijgesteld, onder meer omdat de datasets binnen de UCC (Union Customs Code) veranderen. Zo wijzigt het berichtenformaat van edifact naar XML. Dat gebeurt achter de schermen en heeft dus weinig invloed op u als klant van Transuniverse.

Twee wijzigingen binnen NCTS P5 zullen echter wel een impact hebben: het verplicht insturen van de HS-goederencode (zes cijfers) en van de reële waarde van de goederen (het forfaitaire bedrag verdwijnt). Dat is al langer een gebruik voor de transporten van en naar landen buiten de Europese Unie, maar wordt nu dus ook verplicht voor de goederen in doorvoer binnen de EU.

 

Belangrijk voor Italië

Zoals eerder aangegeven heeft dit een impact op de zendingen van en naar Italië die via Zwitserland vervoerd worden. In veel gevallen is dat de kortste route. Vandaar dat het vanaf 31 maart 2024 noodzakelijk wordt om voor al uw zendingen naar Italië, de goederencode en waarde mee te geven.

Let wel: tijdens de transitieperiode (31/03/2024 tot 30/06/2024) zullen zowel het NCTS P4 als het NCTS P5 mogen gebruikt worden.

Het is niet uitgesloten dat de start van NCTS P5 opnieuw zal moeten worden uitgesteld. Indien dit het geval zou zijn, zullen wij u tijdig informeren.

Hebt u nog vragen? Stuur ons een mail naar customs@transuniverse.be

 

play_circle_filled

Omhoog