Transuniverse Forwarding lanceert megaproject in North Sea Port

Samen met onze Turkse partner Ekol Logistics gaat Transuniverse Forwarding een multimodale site van 40 hectare ontwikkelen aan het Kluizendok in de haven van Gent, op enkele kilometers van onze huidige installaties in Wondelgem. Daar gaan we enerzijds de capaciteit van de groepage-activiteiten fors vergroten en anderzijds een intermodale hub uitbouwen. Onze voorzitter Frank Adins en Daan Schalck, CEO North Sea Port, ondertekenden in juli een ‘letter of intent’ hierover.

Voor onze groepagetransporten van en naar heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten gebruiken we vandaag een cross-dockcenter van 8.000 m² in Wondelgem. Door de groei van de trafieken van de afgelopen jaren, wordt de capaciteit ontoereikend.  Daarom hebben wij een optie genomen op een terrein van 10 ha om een nieuw crossdock-center van 20.000 m² te bouwen. Volgens de huidige plannen zal het eind 2021 operationeel zijn.

Spoorterminal

Daarnaast hebben we samen met Ekol Logistics een optie genomen op een terrein van 20 ha om een spoorterminal te bouwen en te exploiteren. Deze infrastructuur wordt een volledig nieuwe ontwikkeling. Ze zal gebruikt worden voor de intermodale trafieken van Ekol Logistics, Transuniverse Forwarding en derde partijen.  

Ekol Logistics baat nu al enkele treinverbindingen in Europa uit en wil deze trafieken uitbreiden naar andere bestemmingen. De nieuwe site in Gent zal daarbij een draaischijf worden voor de intermodale trafieken tussen Spanje, Griekenland en de Maghreb-landen enerzijds; en het Verenigd Koninkrijk en in een later stadium Scandinavië anderzijds. Transuniverse zal van deze mogelijkheden gebruik maken om de eigen intermodale diensten eveneens uit te breiden.

Ro-ro Terminal

En daar blijft het niet bij. Omdat de containers en trailers bestemd voor het Verenigd Koninkrijk per schip verscheept zullen worden, gaan we samen met Ekol Logistics ook een roll on-roll offterminal bouwen op de kop van het Kluizendok. Voor de uitbating van deze terminal zal een derde partij instaan. Onderhandelingen hierover zijn nu al aan de gang.

De groeikansen voor de shortseatrafieken tussen Gent en het VK zijn groot: door de Brexit wordt congestie in de kanaalhavens verwacht. Hierdoor ontstaan opportuniteiten om het vervoer per schip te organiseren naar meer noordelijk gelegen havens in het VK, in combinatie met spoorverbindingen van en naar het Europese hinterland. Hiermee zal Transuniverse de intermodale dienstverlening nog verder kunnen uitbreiden.

Vandaag behandelt Transuniverse rond de 300 vrachtwagens en intermodale containers per week in Wondelgem. Dankzij de nieuwe installaties aan het Kluizendok verwachten wij deze trafieken binnen de vijf jaar te kunnen verdubbelen.

play_circle_filled

Omhoog