Roemenië e-Transport system strengere controles

Roemenië: RO e-Transport aangifte nu verplicht voor alle goederen

 

Sinds 1 januari 2023 is de aangifte van het vervoer van goederen met een hoog fiscaal risico in Roemenië verplicht via het RO e-Transport systeem. Deze verplichting werd op 1 januari 2024 uitgebreid naar alle soorten goederen. Er gold echter een respijtperiode tot 1 juli 2024. Vanaf dan wordt er streng gecontroleerd en effectief gehandhaafd. Voor AEO gecertificeerde bedrijven is de registratie tijdelijk opgeschort. Indien u naar Roemenië uitvoert, heeft dat grote gevolgen voor u.

Het RO e-Transport systeem is een digitaal platform dat anderhalf jaar geleden is geïntroduceerd door de Roemeense overheid om het transport van goederen met een hoog fiscaal risico (alcohol, tabak, kledij,…) binnen het land te monitoren. Ook internationaal vervoerde goederen met een hoog fiscaal risico vielen onder het systeem wanneer ze zich op het Roemeense grondgebied bevinden. De betrokken goederen moesten over een unieke UIT-code (Unique Identification of Transport) beschikken, gegenereerd door het RO e-Transport systeem.

Oorspronkelijk had de verplichting enkel betrekking tot de goederen met een hoog fiscaal risico. Deze is nu uitgebreid naar alle goederensoorten.


Waarom is het systeem ingevoerd?
Het RO e-Transport systeem werd ingevoerd om belastingontduiking te bestrijden en fraude te vermijden. Dankzij dit systeem wil de Roemeense overheid het vervoer monitoren zodat alle betrokken goederen correct kunnen worden belast. Dit moet leiden tot een correcte inning van de btw, een toename van de staatsinkomsten en het beteugelen van illegale handel.


Wat is de UIT-code?
De UIT-code wordt gegenereerd door het RO e-Transport System. Met die unieke code worden de goederen individueel geïdentificeerd. Om een UIT-code te bekomen dienen volgende gegevens in het systeem worden ingevoerd: de verzender en de ontvanger, de naam, de kenmerken, de hoeveelheden en de waarde van de vervoerde goederen, de plaatsen van laden en lossen, en gegevens over het gebruikte vervoermiddel.

Voor zendingen onder de 500 kg en/of met een waarde lager dan 10.000 RON (ongeveer 2.000 EUR) is geen UIT-registratie nodig.


Wie moet de registratie doen en de UIT-code aanvragen?
Alle Roemeense entiteiten betrokken bij intracommunautaire transacties zijn verantwoordelijk voor het aangeven van goederen in het RO e-Transport systeem en het genereren van de UIT-code.

Deze rechtspersonen zijn:
• Voor goederen aangekocht in de EU: de begunstigde in Roemenië.
• Voor goederen die in de EU worden geleverd: de verkoper in Roemenië;
• Voor goederen in transit (goederen die in Roemenië tijdelijk worden opgeslagen voor verder nationaal of internationaal transport): het opslagbedrijf.
• Voor goederen die in- of uitgevoerd worden binnen douanetransacties: de geadresseerde in Roemenië vermeld in de invoer-douaneaangifte of de afzender in Roemenië vermeld in de uitvoer-douaneaangifte.


Wat moet u doen?
Indien u goederen naar Roemenië exporteert, moet de ontvanger (uw klant) in Roemenië de UIT-code aanmaken. Hiervoor moet hij beschikken over informatie over het transport, want anders krijgt hij geen code.

U dient dus ons op voorhand te informeren of uw goederen een UIT-code moeten hebben of niet (m.a.w. wanneer uw zending meer dan 500 kg weegt en/of de waarde groter is dan 10.000 RON). Wij verzorgen u dan de nodige informatie over het vervoer (registratienummer van de trekker, datum van aankomst, plaats van grensovergang,…). Deze informatie moet u doorsturen naar uw klant in Roemenië, die de code in het systeem kan aanmaken. We kunnen dit desgevallend ook rechtstreeks met uw klant in Roemenië regelen, mits u ons zijn contactgegevens overmaakt (naam, mailadres en telefoonnummer).

Uw klant dient ons daarna de UIT-code tijdig te bezorgen, aangezien wij deze op het transportdocument (CMR) moeten vermelden.

De UIT-code kan tot drie kalenderdagen voor de opgegeven transportdatum worden aangevraagd en is geldig tot vijftien kalenderdagen na de opgegeven transportdatum.


Welke straffen gelden bij niet naleving?
Vanaf 1 juli zal de Roemeense overheid streng controleren en handhaven. Niet-naleving van de e-Transport regels worden dan bestraft met boetes tot 100.000 RON (ca. 20.000 EUR). Dit kan ook leiden tot inbeslagname van de niet-aangegeven goederen.

Hebt u nog vragen over het RO e-Transport systeem? Neem dan contact op met het Transuniverse Eastern Europe-team: eastern.europe@transuniverse.be of +32 (0)9 253 31 25.

 

 

play_circle_filled

Omhoog