Meet the Team: Export

De explosieve groei die Transuniverse Forwarding de afgelopen jaren kende, maakt dat wij onze werking moeten aanpassen. Na een grondige analyse hebben we een nieuwe structuur voor het Export-team gecreëerd. Het staat onder leiding van manager Frederik Boon, die bijgestaan wordt door Alexander Bekaert (West- en Zuid-Europa) en Pascal Willaert (Oost-Europa, Maghreb, Turkije en Griekenland).

“In de logistiek heerst een acuut personeelstekort. Het is steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden. Goede planners, bijvoorbeeld, zijn zeer schaars geworden. De vraag is dan hoe je de groei kunt bolwerken. Het antwoord: door ervoor te zorgen dat de planners zich op hun kernopdracht kunnen concentreren en hen van zoveel mogelijk administratieve taken te ontlasten”, zegt Frederik. Hij heeft de algemene leiding over het Export-team, dat nu bestaat uit zo’n 35 mensen. Hij waakt over de kwaliteit (en rentabiliteit) van de exportdienst, zorgt voor een betere taakverdeling en zet de synergieën met de andere diensten op. Alexander en Pascal nemen de continue coaching en training van de medewerkers op zich.

Door de werking te herzien kan het Export-team zich dus concentreren op zijn specifieke taken, met name het vinden van de juiste transportcapaciteit, het correct inplannen van de transporten en de communicatie met de agenten. “Hun takenpakket verlichten we enerzijds door te digitaliseren – in het nieuwe klantenportaal vindt de klant al veel informatie – en anderzijds door taken door te schuiven naar een administratieve cel die meer polyvalent werkt”, zegt Frederik nog.

Nieuwe verwachtingen

“De Amazons en bol.coms van deze wereld hebben bij veel klanten nieuwe verwachtingen geschept op gebied van het opvolgen van de orders, het informeren over de status van de zending, enzovoort. Wanneer de planners zich daarmee niet meer moeten bezig houden, krijgen ze ademruimte en kunnen we meer continuïteit en flexibiliteit in de dienstverlening inbouwen”, voegt Alexander toe.

“Dankzij de opdeling binnen Export tussen West- en Zuid-Europa enerzijds en Oost-Europa, Maghreb, Turkije en Griekenland anderzijds kunnen we ook de kennis van de operationele mensen beter benutten en vergroten we de flexibiliteit. We kunnen zo ook korter op de bal spelen en de communicatie met de andere diensten beter stroomlijnen”, benadrukt Pascal.

Administratieve cel

Het Export-team kan zich nu dus beter concentreren op de operationele zaken. In een tweede fase komt er ook een polyvalente cel die de verschillende administratieve taken zal waarnemen. Die mensen zullen bijvoorbeeld in contact zijn met de agenten om te weten wanneer een zending opgehaald of geleverd werd.

“Dat communicatieproces kan niet altijd gedigitaliseerd worden omdat de agenten meestal andere IT-systemen gebruiken. De administratieve cel zal dus zorgen voor een betere opvolging van de opdrachten. Ze zal tevens in staat zijn om sneller te reageren wanneer er zich iets voordoet in de keten. Ook de klant zal dus voordeel halen uit de verbetering van de interne organisatie bij Transuniverse”, zegt Pascal tot slot.

Op de foto vlnr: Pascal Willaert, Frederik Boon en Alexander Bekaert.

play_circle_filled

Omhoog