Duidelijk zicht op duurzaamheid Transuniverse dankzij Sustainability Report

Dit najaar publiceerde Transuniverse zijn eerste ‘Sustainability Report’. Dit is het resultaat van een grondige denkoefening om onze strategie bij te sturen en ons bedrijf in lijn te brengen met de ESG-doelstellingen (Environmental, Social and Governance). Wij beantwoorden hierdoor nu al aan de Europese CSRD-richtlijn over CO2-rapportering. Meer nog: wij kunnen onze klanten voortaan ook de data geven die zij nodig hebben voor de eigen rapportering van hun transporten.

 

De duurzaamheidsstrategie van Transuniverse, dat is uitgewerkt in samenwerking met Sustacon, steunt op vijf pijlers.

 • Duurzame oplossingen voor transport, expeditie en logistiek
 • Operationele excellentie
 • Klimaatactie
 • De mens centraal
 • Governance en normen & waarden

 

Het duurzaamheidsrapport beschrijft welke acties Transuniverse onderneemt om deze vijf pijlers te realiseren. De acties op gebied van klimaat krijgen iets meer aandacht omdat ze ook voor zijn klanten van belang is.

We hebben inderdaad nu de tools om onze eigen CO2-voetafdruk te meten, maar ook die van de transporten die we voor onze klanten uitvoeren. Dit zal hen helpen bij het rapporteren van hun eigen CO2-afdruk en zo te beantwoorden aan de nieuwe CSRD-richtlijn.

 

CSRD-richtlijn

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moderniseert en versterkt de regels met betrekking tot sociale en milieu-informatie die bedrijven moeten rapporteren. In het kader van de CSRD dienen een groot deel van de Europese bedrijven een overzicht voor te leggen van de CO2 emissies die zij veroorzaken. Deze zijn niet alleen de zogenaamde Scope 1 en 2 emissies (die veroorzaakt zijn in of door het eigen bedrijf) maar ook de Scope 3 emissies (de emissies in de keten).

 

Een groot deel van onze klanten behoort tot de groep bedrijven voor wie de CSRD van toepassing is, met name beursgenoteerde ondernemingen en de grote ondernemingen en. Dit zijn bedrijven die twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van deze drie kenmerken beantwoorden: 

 • minimaal 250 VTE’s
 • minimaal € 40 miljoen omzet
 • minimaal € 20 miljoen balanstotaal

 

Wanneer is de CSRD is van toepassing?

 • Het boekjaar vanaf 1 januari 2024 voor grote beursgenoteerde bedrijven(rapportage in 2025)
 • Het boekjaar vanaf 1 januari 2025 voor de grote ondernemingen (rapportage in 2026)
 • Het boekjaar vanaf 1 januari 2026: voor de beursgenoteerde KMO’s (rapportage in 2027)

 

Data over de emissies van uw transporten

“Veel bedrijven hebben een vrij goed zicht op hun Scope 1 en Scope 2-emissies, maar voor hun Scope 3-cijfers hebben ze de data nodig van de partijen met wie ze werken, onder meer op gebied van transport. Dankzij de calculator die Transuniverse heeft geïmplementeerd voor zijn eigen rapportage zijn we in staat om onze klanten de data te geven voor hun specifieke transporten, zowel voor de totale CO2-emissies als voor de emissies per land. Op vrij korte termijn zal deze tool ook de CO2-voetafdruk per zending kunnen berekenen”, zegt Britt Vorst, Head of Quality bij Transuniverse.

 

Klimaatactie

In dit eerste Sustainability Report heeft Transuniverse zijn CO2-impact in kaart kunnen brengen. “Groepage is een complexe activiteit en zeker doordat wij onze transporten uitbesteden, was het geen sinecure om die voetafdruk uit te rekenen. Nu we een juist beeld hebben, kunnen we aan de gepaste maatregelen werken om die te doen dalen overeenkomstig de Europese Green Deal. Wij beogen een vermindering van de CO2-emissies met 55% tegen 2030 te realiseren (t.o.v. het basisjaar 2022). Dat zal gebeuren via een uitbreiding van de multimodale transporten (ferry en trein) en een ondersteuning van onze partners in hun initiatieven om de emissies van hun vrachtwagens te doen dalen”, voegt Britt toe.

 

Meer info?

Wilt u het Sustainability Report van Transuniverse ontvangen of weten hoe we u kunnen helpen bij uw Scope 3 rapportage? Neem dan contact op met Olivia Adins (olivia.adins@transuniverse.be) of Britt Vorst (britt.vorst@transuniverse.be).

 

play_circle_filled

Omhoog