Transuniverse neemt de nieuwste versie van de Descartes douanesoftware in gebruik. Wij investeren niet alleen in mensen, maar ook in adequate middelen om de douaneafhandeling verder te verbeteren. Expertise op douanegebied is vandaag essentiëler dan ooit. Dat maakte de Brexit nogmaals duidelijk.

 

Voor Transuniverse heeft het correct en snel afhandelen van de douaneformaliteiten vanaf Dag 1 – ruim 35 jaar geleden – de grootste aandacht gekregen. “Toen was het Midden-Oosten onze belangrijkste bestemming. Inmiddels bestrijken we niet alleen heel Europa maar ook Noord-Afrika. Daarom bleven we constant investeren in mensen en middelen. Dat we kennis en kwaliteit in huis hebben, kwam naar boven tijdens de Brexit-perikelen. Talrijke klanten hebben ons gezegd dat ze onze dienstverlening op douanegebied zeer hoog aanschrijven”, zegt Michel De Lattre, teamleader van de Customs-afdeling van Transuniverse.

 

“Die afdeling bestaat vandaag uit tien mensen: zes in België en vier in Roemenië. We blijven op zoek naar mensen met de nodige expertise, want door de Brexit is de vraag naar douanediensten fors gegroeid. Alleen al voor de afhandeling van de goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk hebben we maar liefst drie medewerkers voltijds in dienst. Naar onze klanten toe is dat zeker een troef, omdat zij hen niet alleen adviseren, maar ook helpen bij het opstellen en corrigeren van documenten”, voegt Olivia Adins toe. Zij ondersteunt regelmatig het team van Michel.

 

Nieuw douanepakket

“We investeren ook in middelen. Met het nieuwe Descartes-douanepakket zijn de functionaliteiten uitgebreid. Er zijn nieuwe rapporteringsmogelijkheden en de wisselwerking met de andere software binnen het bedrijf is verbeterd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld export-, import- en transitdocumenten sneller vrijgegeven worden en per mail verstuurd. Het pakket wisselt ook data uit met ons ERP-systeem, wat menselijke fouten vermijdt en afwijkingen automatisch detecteert”, benadrukt Michel.

 

Kerntaak

“De vraag naar douanediensten blijft – onafgezien van de Brexit – stijgen. De trafieken van en naar bijvoorbeeld Turkije, Noord-Afrika en Zwitserland groeien en steeds vaker krijgen we zendingen binnen van buiten de EU die verder naar EU- en niet-EU-bestemmingen vervoerd worden. De ketens worden complexer en douanetechnisch ingewikkelder. Ook de regelgeving wordt complexer. Douaneafhandeling is en blijft dus een van de kerntaken van Transuniverse”, besluit Olivia.