Brexit: Belangrijke aandachtspunten voor transport van en naar de UK!

 

 

De brexit brengt mogelijk ook voor u enkele veranderingen binnen uw organisatie. Transuniverse Forwarding en zijn partners kunnen u ondersteunen bij de administratieve voorbereidingen van de formaliteiten die moeten vervuld worden, om zo de impact van de brexit op uw bedrijf te beperken.

Export en import naar en van het Verenigd Koninkrijk

Om een uitvoer- of invoeraangifte te laten opstellen hebben we een handelsfactuur van de zending nodig. Deze dient onder andere voorzien te zijn van onderstaande informatie:

EORI-nummer (= Economic Operators Registration and Identification) kan aangevraagd worden via een link door een klik op EORI-nummer.

Incoterms

Incoterms bepalen de verantwoordelijkheid van de koper of verkoper met betrekking tot kosten en aansprakelijkheden bij de levering. Deze worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de inklaring en zelfs voor de rechten en belastingen. Over het algemeen worden de Incoterms DAP (Delivered at Place) en DDP (Delivered Duty Paid) gebruikt. Bij DAP draagt de importeur de verantwoordelijkheid voor de invoerheffingen en aansprakelijkheid. Bij DDP is dat de exporteur en dient de EU-verkoper ook in het VK de Engelse invoerrechten en de Engelse btw te betalen. Daarvoor heeft hij een GB EORI-nummer en een Brits btw-nummer nodig.

– Oorsprong van de goederen

Hiermee wordt bedoeld het land waar de goederen vervaardigd zijn. Dit kan een invloed hebben op de douanerechten die betaald moeten worden bij invoer in het VK of BE.

– Goederencode/HS-code

Een goederencode of HS-code is een tiencijferige code om producten in te delen. Deze indeling wordt wereldwijd toegepast. De eerste zes cijfers zijn internationaal gelijk. De onderverdeling kan nationaal anders zijn. Met de goederencode weet de douane welke producten de zending bevat en hoeveel invoerrechten of andere invoerbelastingen er op het product geheven moeten worden. Ook dit kan een invloed hebben op de douanerechten die betaald moeten worden bij invoer in het VK. Hierbij de geldende tarieven vanaf 2021 (voorzichtigheid is aangewezen, want aanpassingen zijn mogelijk naarmate de onderhandelingen een definitievere wending nemen).

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/Browser?lang=NL

– Verpakkingsaantal, -type en -code

– Bruto- en nettogewicht

Het is belangrijk om zowel het brutogewicht als het nettogewicht aan te geven.

– Commerciële waarde van de goederen en valuta

Dit is de verkoopwaarde van de goederen aan uw klant. Afhankelijk van de verkoopsvoorwaarden kunnen we ook de vrachtkosten of exportverzekering nodig hebben.

Import in het Verenigd Koninkrijk

Als het Verenigd Koninkrijk de EU met een no-deal scenario verlaat zal er niet alleen exportaangifte gedaan moeten worden, maar dienen de goederen ook ten invoer in het VK aangegeven te worden.

– Vereenvoudigde invoeraangifte VK

In het geval van een no-deal heeft het VK een vereenvoudigde aangifteprocedure geïntroduceerd, de Transitional Simplified Procedures (TSP). Met de TSP doet de importeur een inschrijving van de importzending met minimale gegevens. Achteraf dienen de aanvullende gegevens voor de douaneaangifte overlegd te worden en kunnen de eventuele invoerrechten en btw betaald worden. De importeurs in het VK zijn hier door de Britse overheid over geïnformeerd en aangemoedigd om zich hiervoor te registreren. Wanneer uw ontvanger (VK-importeur) zich hiervoor heeft geregistreerd hebben wij als expediteur zijn TSP-approved UK-EORI-nr. nodig.

Voor het vervoer naar het Verenigd Koninkrijk zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 • TSP-goedkeuringsnr. + TSP-goedgekeurd Brits EORI-nummer van uw Britse importeur
 • De handelsfactuurIn de overige gevallen zal er eerst een pre-lodge declaratie in het Verenigd Koninkrijk gedaan moeten worden om uw zending naar het VK te vervoeren. In deze gevallen zullen we onze agent informeren en deze zal contact opnemen met de ontvanger (VK-importeur) voor de pre-lodge declaratie.
 • Voor het vervoer naar het Verenigd Koninkrijk hebben we in dit geval nodig:
 • – Overige gevallen
 • Het MRN-nr. van de invoeraangifte in het VK, indien aangifte door de geadresseerde
 • De handelsfactuur
 • Nog enkele belangrijke punten voor de planning van uw transport
 • Hoe bent u georganiseerd voor de afhandeling van de douanedocumenten?
 • Heeft u douanevergunningen? Zo ja, stuur ons de informatie door per mail.
 • Zijn uw goederen opgenomen in de lijst van tweeërlei gebruik (dual-use)?
 • Zijn de goederen die u wenst te verhandelen onderhevig aan specifieke regelgeving? Bijv. accijnsgoederen, levensmiddelen, veterinaire goederen, farmaceutische goederen, fytosanitaire goederen, …?
 • Maakt u gebruik van verlegging van de btw? Heel eenvoudig aan te vragen via deze link.
 • Nam u contact op met uw klanten en leveranciers in het VK? Graag bij transportboeking bevestiging van het EORI-nummer van de klant of leverancier en de coördinaten van de klant of leverancier om in communicatie te kunnen treden.
 • Zijn er nog andere bijzonderheden waar we van op de hoogte moeten zijn?Voor verdere vragen of informatie kunt u terecht op het mailadres brexit@transuniverse.be en kunnen we u nog onderstaande links adviseren.
 • Voor een gedetailleerde opgave van de transport- en documentatiekosten verwijs ik u door naar uw contactpersoon in onze organisatie. U ontvangt dan van ons een op maat gemaakte passende en scherpe prijs voor deze dienstverlening.

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021 https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

play_circle_filled

Omhoog